overlay

Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi

03 Eylül 2020

COVID-19 ÇOCUK HASTA YÖNETİMİ VE TEDAVİSİ

Çocuklarla  ilgili  COVID-19  enfeksiyonuna  yönelik  tedaviler  ile  ilgili,  bugün  için bilimsel  kanıt  düzeyi  yeterli  olan  veri  bulunmamaktadır.  Ayrıca,  farklı  ülkerden gelen ve ülkemiz çocuk vakalarından elde edilen bilgiler, çocuklarda bugün hala destek   tedavi  yaklaşımlarının   birçok  vakada  yeterli   olduğunu   göstermektedir. Bu  nedenle  çocuklarla  ilgili  COVID-19  tedavi  önerileri  erişkin  çalışmalarına  göre değerlendirilmeli ve çocuk hastanın durumuna göre planlanmalıdır.

COVID-19 salgının başından itibaren, 22 Mart 2020 tarihine kadar, dünya genelinde 0 – 9 yaş arasında kayıp çok az sayıda özellikle yaşamın ilk döneminde bildirilmiştir. Daha  büyük  çocuklarda,  10  –  19  yaş  arasında  ise  %  0,2  ölüm  bildirimi  yapılmıştır. Bu  rakamlar ve  bugüne  kadar  paylaşılan veriler  değerlendirildiğinde,  çocuklarda klinik  tablonun  daha  hafif  seyirli  olduğu  görülmektedir.  Ancak,  son  dönemlerde, çocuklarda  aşırı  inflamatuar  yanıt  ile  ilişkili  Kawasaki  hastalığı  klinik  bulgularına benzer  klinik  tablo  nadir  olarak  tanımlanmaktadır.  Ayrıca,  çocuklarda  ilaçların olası  istenmeyen  etkileri  de  tedavi  kararı  verirken  göz  önüne  alınmalıdır.  Bugün için  çocukluk  çağında  tedavi  her  bir  hasta  için  ayrı  değerlendirilmeli  ve  olası ağır    vakalarda    planlanmalıdır.    Kawasaki    hastalığına    benzer    klinik    tablonun değerlendirilmesi için ek kısım aşağıda ayrıca sunulmuştur.

Daha Fazlası