overlay

COVID-19 Hastalarında Destek Tedavi-2; Anti-sitokin ve Anti-inflamatuar Tedavi, Koagülopati Yönetimi

COVID-19 Hastalarında Destek Tedavi-2

Farklı enfeksiyonlara bağlı gelişen sepsislerinseyrinde
immünyanıtta farklılıklar
   bazı hastalarda
         hiperinflamatuvaryanıta bağlı sitokinfırtınası ile karakterize makrofajaktivasyonu sendromu (MAS)
         edinsel(sekonder) hemofagositiklenfohistiyositozis(sHLH)
Sepsishastalarında
       MAS bulguları olan hastalar anti-sitokintedaviden fayda görebilir

Daha Fazlası için tıklayınız..